Consulta el Calendario Escolar del curso 2015/2016

Aquí se puede consultar el calendario escolar del curso 2015/2016

Anuncis

Acords i votacions de l’Assemblea/Acuerdos y votaciones de la Asamblea

Assemblea de 28 de maig de 2015

Votacions i acords

– Acta anterior aprovada (vots a favor, 13; vots en contra, 0; abstencions, 6)

– Eliminació de la partida pressupostària per a excursions (6€ per alumne) (vots a favor, 15; en contra, 0; abstencions, 14)

– Eliminació de la partida de dotació de biblioteca (4€ per alumne) (vots a favor, 1; en contra, 26; abstencions, 2)

– Eliminació de la partida de dotació de gimnàstica (1€ per alumne) (vots a favor, 3; en contra, 23; abstencions, 3)

– Reducció de la partida de material socialitzat a la meitat (vots a favor, 2; en contra, 25; abstencions, 2)

– Cerca de finançament pel sopar del cabasset i reutilització del component associatiu de la quota de l’AMPA (7€) en els alumnes (vots a favor, 18; en contra, 0; abstencions, 10)

– Pressupostos i quotes per al curs 2015/2016 (vots a favor, 27; en contra, 2; abstencions, 0)

– Proposta per a que un membre de la Plataforma per la jornada continua done una xerrada (aprovat per unanimitat)

Asamblea de 28 de mayo de 2015

Votaciones y acuerdos

Acta anterior aprobada (votos a favor, 13; votos en contra, 0; abstenciones, 6)

Eliminación de la partida presupuestaria para excursiones (6 € por alumno) (votos a favor, 15; en contra, 0; abstenciones, 14)

Eliminación de la partida de dotación de biblioteca (4 € por alumno) (votos a favor, 1; en contra, 26; abstenciones, 2)

Eliminación de la partida de dotación de gimnasia (1 € por alumno) (votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 3)

Reducción de la partida de material socializado a la mitad (votos a favor, 2; en contra, 25; abstenciones, 2)

Búsqueda de financiación para el sopar de cabasset y reutilización del componente asociativo de la cuota del AMPA (7 €) en los alumnos (votos a favor, 18; en contra, 0; abstenciones, 10)

Presupuestos y cuotas para el curso 2015/2016 (votos a favor, 27; en contra, 2; abstenciones, 0)

Propuesta para que un miembro de la Plataforma por la jornada continúa una charla (aprobado por unanimidad)

 

Sant Jordi 2015

sant_jordi_2015

Hui celebrem la Diada de Sant Jordi, dia dels enamorats en els territoris de parla catalana en el que es regala un llibre i una rosa. A banda dels enamorats també es corrent regalar-los a les persones que estimes. Des de ja fa anys és tradicional que les llibreries d’Elx treguen fora dels locals els seus llibres i a més de descomptes regalen una rosa amb cada llibre.

Hoy celebramos el Día de Sant Jordi, día de los enamorados en los territorios de habla catalana en el que se regala un libro y una rosa. Aparte de los enamorados también es corriente rgalarlos a las personas que estimas. Desde ya hace años es tradicional que las librerias de Elx saquen fuera de los locales sus libros y además de descuentos regalen una rosa con dada libro.

Dilluns 20: Colocació primera pedra institut/Lunes 20_ Colocación primera piedra instituto

silueta_6_octubre_2014

La Plataforma per l’Ensenyament Públic del Baix Vinalopó convoca a participar en la colocació simbòlica de la primera pedra del institut públic que des de les AMPA del barri reclamem en els terrenys públics al costat del nostre col•legi.
El dilluns 20 a les 17’30 hores vos esperem per a reclamar una dotació pública per als nostres fills i filles.
També pots participar en la votació de suport a l’institut públic dipositant la papereta de baix en l’urna que hem posat a l’entrada del col•legi.

La Plataforma por la Enseñanza Pública del Baix Vinalopó convoca a participar en la colocación simbólica de la primera piedra del instituto público que desde las AMPA del barrio reclamamos en los terrenos públicos al lado de nuestro colegio.

El lunes 20 a las 17’30 horas os esperamos para reclamar una dotación pública para nuestros hijos e hijas.

También puedes participar en la votación de apoyo al instituto público depositando la papeleta de abajo en la urna que hemos puesto a la entrada del colegio.