Acords i votacions de l’Assemblea/Acuerdos y votaciones de la Asamblea

Assemblea de 28 de maig de 2015

Votacions i acords

– Acta anterior aprovada (vots a favor, 13; vots en contra, 0; abstencions, 6)

– Eliminació de la partida pressupostària per a excursions (6€ per alumne) (vots a favor, 15; en contra, 0; abstencions, 14)

– Eliminació de la partida de dotació de biblioteca (4€ per alumne) (vots a favor, 1; en contra, 26; abstencions, 2)

– Eliminació de la partida de dotació de gimnàstica (1€ per alumne) (vots a favor, 3; en contra, 23; abstencions, 3)

– Reducció de la partida de material socialitzat a la meitat (vots a favor, 2; en contra, 25; abstencions, 2)

– Cerca de finançament pel sopar del cabasset i reutilització del component associatiu de la quota de l’AMPA (7€) en els alumnes (vots a favor, 18; en contra, 0; abstencions, 10)

– Pressupostos i quotes per al curs 2015/2016 (vots a favor, 27; en contra, 2; abstencions, 0)

– Proposta per a que un membre de la Plataforma per la jornada continua done una xerrada (aprovat per unanimitat)

Asamblea de 28 de mayo de 2015

Votaciones y acuerdos

Acta anterior aprobada (votos a favor, 13; votos en contra, 0; abstenciones, 6)

Eliminación de la partida presupuestaria para excursiones (6 € por alumno) (votos a favor, 15; en contra, 0; abstenciones, 14)

Eliminación de la partida de dotación de biblioteca (4 € por alumno) (votos a favor, 1; en contra, 26; abstenciones, 2)

Eliminación de la partida de dotación de gimnasia (1 € por alumno) (votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 3)

Reducción de la partida de material socializado a la mitad (votos a favor, 2; en contra, 25; abstenciones, 2)

Búsqueda de financiación para el sopar de cabasset y reutilización del componente asociativo de la cuota del AMPA (7 €) en los alumnos (votos a favor, 18; en contra, 0; abstenciones, 10)

Presupuestos y cuotas para el curso 2015/2016 (votos a favor, 27; en contra, 2; abstenciones, 0)

Propuesta para que un miembro de la Plataforma por la jornada continúa una charla (aprobado por unanimidad)

 

Anuncis

Taller formatiu dijous 21/Taller formativo jueves 21

Taller gratuït per a pares i mares organitzat per l’AMPA, es farà en la sala d’usos multiples, fins a completar l’aforament.

Taller gratuito para padres y madres organizado por el AMPA, se harà en la sala de usos multiples, hasta completar el aforo.

taller form alime

Sant Jordi 2015

sant_jordi_2015

Hui celebrem la Diada de Sant Jordi, dia dels enamorats en els territoris de parla catalana en el que es regala un llibre i una rosa. A banda dels enamorats també es corrent regalar-los a les persones que estimes. Des de ja fa anys és tradicional que les llibreries d’Elx treguen fora dels locals els seus llibres i a més de descomptes regalen una rosa amb cada llibre.

Hoy celebramos el Día de Sant Jordi, día de los enamorados en los territorios de habla catalana en el que se regala un libro y una rosa. Aparte de los enamorados también es corriente rgalarlos a las personas que estimas. Desde ya hace años es tradicional que las librerias de Elx saquen fuera de los locales sus libros y además de descuentos regalen una rosa con dada libro.

Hui dijous, concentració a l’escola/Hoy jueves, concentración en la escuela

plataforma_baix

Hui a les 17 hores ens concentrarem a les portes del col·legi per a protestar per la no instal·lació per part de l’Ajuntament d’Elx de la pèrgola que se’ns havia promès en el pati de primària i la substitució dels arbres que s’han caigut al pati d’infantil. Entenem que és ara quan es deuria de fer tot astò, abans de que comencen de nou les altes temperatures.

Per a fer més visual la protesta veniu amb un ventall.

 

Hoy a las 17 horas nos concentraremos en las puertas del colegio para protestar por la no instalción por parte del Ayuntamiento de Elx de la pérgola que se nos había prometido en el patio de primaria y la sustitución de los arboles que se han caido en el patio de infantil. Entendemos que es ahora cuando se debería de hacer todo esto, antes de que comiencen de nuevo las altas temperaturas.

Para hacerla más visual la protesta venid con un abanico.

 

Dia de la Pau 2015/ Día de la Paz 2015

 

Hui celebrem el Dia de la Pau, on els valors de la solidaritat, de l’amistat i de la pau entre els pobles són motiu de reflexió per a tots nosaltres.

La nostra escola fa hui dos actes solidaris:

L’Entrepà Solidari, els xiquets d’infàntil esmorzen un entrepà preparat per mares i pares voluntaris. Cada entrepà costa 1€ que es donarà a Save the Children.

La Cursa Solidària. Cada quilometre conta. Els alumnes de primària arreplegaran diners per cada quilometre que recorran. Els diners recollits es donaran a Save the Children.

http://www.savethechildren.es/

save_the_children

Hoy celebramos el Día de la Paz, en el que los valores de la solidaridad, la amistad y la paz entre los pueblos son motivo de reflexión para todos nosotros.

Nuestra escuela realiza hoy dos actos solidarios:

L’Entrepà Solidari, losniños de infantil almuerzan un bocadillo preparado por los padres y madres voluntarios. Cada bocadillo cuesta 1€ que se dona a Save the Children.

La Cursa Solidària. Cada kilometro cuenta. Los alumnos de primaria recogeran dinero por cada kilometro que recorran. El dinero recogido se donarà a Save the Children.